Professionel Examineret Hundeadfærdsinstruktør

Vil du gerne starte din egen træningsplads og vejlede hunde og ejere i bedre samvær og forståelse og dermed forebygge adfærdsproblemer?

Så er uddannelsen til Professionel Examineret Hundeadfærdsinstruktør lige noget for dig. 

Dodo And My Son

Instruktør

Rie Ravn -Center for Hundeadfærd har siden 2002 uddannet professionelle hundeadfærdsinstruktører og adfærdsspecialister til at kunne varetage problemer mellem hunde og deres ejere samt forebygge problemer vha. træning og oplysning om hundens behov, sprog og adfærd. På uddannelsen lægges der stor vægt på den praktiske undervisning, eftersom det er der, arbejdet vil ligge fremadrettet. Uddannelsen består af ca. 175 lektioner teori og ca. 175 lektioner praktik i alt ca. 350 lektioner fordelt over 18 mdr.

Vi lægger stor vægt på at have professionelle undervisere tilknyttet og har bla. haft: Ulveekspert Runar Næss, fagdyrlæge Peter Weis, redningshundeinstruktør og CANIS-clickerinstruktør Rikke Lykke Østenholm, hundeadfærdsinstruktør med speciale i markprøver og DM-deltager Charlotte Staun, hundekiropraktor Marianna Bendixen, ulveekspert og adfærdsbiolog Freddie Worm Christiansen, etolog Roger Abrantes, dyrlæge Bente Iversen og planlægger flere spændende kurser. Derudover deltager de faste undervisere på flere kurser årligt i både i Danmark og udlandet.

Uddannelsen må ikke på nogen måde forveksles med kursusforløbet til Den Kompetente Hundeejer, timetallet er til instruktøruddannelsen mere end 10 gange så højt, og niveauet og målet et helt andet. En professionel examineret hundeadfærdsinstruktør skal kunne træne en hvilken som helst hund og kunne vejlede en hvilken som helst ejer.

 

Formål:

Formålet med uddannelsen til professionel examineret hundeadfærdsinstruktør ved Nordic Dog Behavioral Center er at give den enkelte elev redskaber til at kunne starte egen træningsplads/hundeskole.

Eleven skal være i stand til på egen hånd at sammensætte hold og undervise kursister både teoretisk og praktisk. Derudover skal eleven kunne forebygge basale adfærdsproblemstillinger som generelle alene-hjemme-problemer, urenlighed og pubertetsproblemer.

 

Emner:

1. semester. Overordnet indblik i hundens naturlige adfærd

 • Bio-Hund -hundens historie og formål
 • Basis 5 -en hurtigere vej til bedre hundetræning
 • Socialisering -og vigtigheden deraf
 • Miljøtræning -og vigtigheden deraf
 • Ulven -flokopbygning og adfærd
 • REIKAH®
 • Stimulering -korrekt indivuel stimulering
 • Hundesprog og signaler -en kompliceret affære
 • Flokopbygning -hos ulve, vildhunde og familiehunde
 • Drifter -hundens styresystem
 • Tæver og hanhunde -forskelle og ligheder
 • Lederskab -den kompetente leder
 • Udviklingsfaser -de svære puberteter
 • Stress -indflydelse på indlæring
 • Angst/aggressivitet/aggression -ikke kun af det onde
 • Indlæringsprincipper -hvilke er der, og hvilke anvender vi
 • Zoner -kend dem og respekter dem

2. semester. Racekendskab og hundens udviklingsfaser

 • Racekendskab -på godt og ondt
 • Udviklingsfaser -de svære puberteter

3. semester, 1. modul. Anatomi og fysiologi

 • Sanser -styrker og svagheder
 • Neutralisering 
 • Anatomi og fysiologi -hundens opbygning
 • Hormoner -som ven og fjende
 • Sygdomslære -basal sygdomslære
 • Ernæring 
 • Bevægelse -naturlig og smerterelateret
 • Smerter 
 • Genetik -hvad bestemmer hvad og hvorfor

3. semester, 2. modul. Instruktørarbejde

 • Indlæringsprincipper 2
 • Forebygge basale adfærdsproblemstillinger 
 • Clickertræning -fordele og i særdeleshed ulemper
 • Holdsammensætning -sammensæt dine hold korrekt
 • Instruktørarbejde i teori og praksis
 • Teoripræsentation -hold professionelle foredrag
 • Kommunikation -mød ejeren på den rigtige måde
 • Omplaceringshunde -hvordan får de den bedste start i en ny familie
 • Forskellige typer hundesport -fordele og ulemper
 • Valg af hund -vejled familier i det rette hundevalg
 • Etablering af egen virksomhed

 

Undervisning:

Se boksene til højre for detaljeret information om aktuelle hold.

Tre semestre af ½ års varighed -i alt 18 mdr.

Teoretisk undervisning én hel dag 1-2 gange om måneden á 8 lektioner. Dertil kommer obligatoriske og frivillige weekendkurser samt praktisk træning hver lørdag formiddag eller torsdag eftermiddag i sommerhalvåret.

Teoretisk undervisning i alt ca. 175 lektioner.

Praktisk undervisning i alt ca. 175 lektioner.

I alt ca. 350 lektioner.

Uddannelsen er bygget op, så den stort set er halv teori og halv praktik. Dette med henblik på, at eleven skal være i stand til at starte egne træningshold efter uddannelsens afslutning og være i stand til at håndtere disse på en hensigtsmæssig og professionel måde. Praktikken er særlig vigtig, da det er her, eleven får sin erfaring i træning og instruktørarbejde generelt, men ligeså vigtigt i hundesprog og hundens sociale adfærd -særlig sammen med fremmede hunde. Desuden er det racekendskab, der fås på træningspladsen uvurderlig. Det giver et langt bedre indtryk af en race, selv at have haft nogle eksemplarer "gennem fingrene".

 

Elevens forudsætninger:

Elever på adfærdsinstruktøruddannelsen skal være fyldt 19 år -der kan dog i visse tilfælde gives dispensation -kontakt uddannelsesstedet. Det er ikke et krav, at eleven har egen hund, men en fordel. Det er primært elevens egen opgave at finde de hunde, der er nødvendige for uddannelsens gennemførelse, Centret kan dog i visse tilfælde hjælpe.

Det anbefales desuden at have adgang til Pc'er og internet, så opgaveskrivning i grupper kan foregå på trods af større geografiske afstande.

 

Antal deltagere:

Der er max. 5-6 pladser på uddannelsesforløbet, for at sikre en individuel og personlig uddannelse. 

  

Teoretisk del:

Emner:

1. semester. Overordnet indblik

Bla. Hundesprog. Indlæringsprincipper. Stimulering. Lederskab -ansvar og konsekvens. Stress. Sanser. Motivation. Irettesættelse. Drifter. Hanhund/tæve. 

 

2. semester. Hundens udvikling

Bla. Racekendskab i dybden. Hundens udviklingsfaser.

 

3. semester.

Modul 1: Anatomi og  fysiologi

Bla. Anatomi og fysiologi. Ernæringslære. Sygdomslære. Forebyggelse af adfærdsproblemer.

 

Modul 2: Instruktørarbejde

Lydighedstræning. Aktivering/stimulering (spor, agility og apportering).

Clicker-træning. Hundemøder. Holdopbygning.

Teoripræsentation. Kommunikation og kropssprog.

Projekthund.

Kurser med gæsteunderviser kan finde sted andre steder end Center for Hundeadfærd og på andet tidspunkt end den normale undervisning.

Den teoretiske del består af i alt ca. 175 lektioner inkl. test og holdpraktik.

 

Praktisk del:

Praktiske fora udelukkende for de studerende med egen hund eller lånehund 8 lektioner pr. semester samlet på 1 undervisningsdg. Alle træningsøvelser gennemgåes i teori og praksis. 

Eleverne skal desuden deltage i hundetræning hver lørdag formiddag 10.00-ca.13.00 (eller alternativt torsdag 17.00-20.00 i perioden -vælger man torsdagsholdene vil den praktiske del tage længere tid).

Praktikken løber fra slutningen af februar til slutningen af juni og igen fra midten af august til slutningen af oktober. BEMÆRK: Hverdagsholdene kører i perioden fra begyndelsen af april til slutningen af juni og igen fra midten af august til slutningen af september,

Her træner eleverne fremmede hunde i forløb af 6 træningsgange eller har forskellige assisterende og instruerende funktioner på holdene.

Ønsker man at træne med egen hund ud over de praktiske fora, kan man efter aftale med instruktøren deltage gratis på hverdagsholdene.

Den studerende skal have følgende funktioner på holdene:

Passiv deltagende (PD) dvs. lyttende og observerende. 

Deltagende m. hund (DH) dvs. aktivt deltagende med hund. 

Assisterende (A) dvs. aktiv deltagende uden hund, assisterende. 

Instruktør (I) dvs. stå som instruktør med ansvar for holdet.

Skema over, hvorledes praktikken skal tages, udleveres første undervisningsgang.

Den praktiske del består af i alt ca. 175 lektioner samt evt. teori på holdene.

 

Skriftlige opgaver:

Der skal afleveres én racebeskrivelse på 5-6 sider og én semesteropgave på 15- 20 sider (maskinskrevne str. 12) pr. semester. Dertil kommer flere mindre skriftlige arbejder i løbet af semestret. De skriftlige opgaver kræves godkendt, for at der kan indstilles til afsluttende semester test samt afsluttende eksamen.

 

Fravær:

Eleven må max. have 15% i fravær -både i teori og praktik- for at kunne indstilles til eksamen. Der kan gives dispensation ved dokumenteret sygefravær. Alle gældende skriftlige opgaver skal være afleveret og godkendt. Ligeledes er et træningshold kun gældende såfremt fraværsprocenten ikke overskrider 15 % for både praktisk træning og teori. Såfremt fraværsprocenten overstiger 15% eller vedrører særlig relevante emner, må mangelende undervisning tages på et efterfølgende hold, eller den studerende må betale for ekstra undervisning inden, der kan indstilles til eksamen.

 

Eksamen:

Hvert semester afsluttes med en teoretisk og en praktisk evaluerende test. Den teoretiske gives der to eller tre timer til. Den praktiske består af 20 min. test i diverse øvelser. Dertil kommer mindre Klar-Parat-tests i forbindelse med relevante emner.

De afsluttende eksaminer består af en teoretisk eksamen af tre timers varighed, en praktisk eksamen af en times varighed og en mundtlig af ca. 30 min. varighed. Til alle afsluttende eksaminer er udefrakommende censor tilknyttet.

Der kan kun indstilles til teoretisk og mundtlig eksamen, når ALLE teorimoduler er gennemgået.

Der kan kun indstilles til praktisk eksamen, når ALLE praktiske moduler og hold er afsluttet.

Der kan kun indstilles til eksamen og evaluerende tests, såfremt eleven har afleveret alle forfaldne skriftlige opgaver senest 14 dage inden eksamen.

Der kan kun indstilles til eksamen og evaluerende tests, såfremt eleven ikke har forfaldne betalinger til skolen.

Hvis en eksamen ikke beståes, er der mulighed for at gå op igen med næstkommende hold -og dermed også følge deres undervisning- eller komme til reeksamination mod extra betaling.

Reeksamen betaling:

Deleksamen eller evaluerende test teori:

 • 1 time kr. 500,-
 • 3 timer kr. 1000,-

Deleksamen eller evaluerende test praktik:

 • 30-60 min. kr. 500,-

Afsluttende eksamen:

 • Teori 3 timer kr. 1500,-
 • Praktik kr. 1500,-

  

Pris:

Teori: 18 månedlige rater á kr. 2 650,- 

Praktik: 3 rater á 3 750,- Betaling midt i hvert semester. 

I alt ca. kr. 58 950,- for ca. 350 lektioner (ca. kr. 168,- pr. lektion)                              

-der tages forbehold for generelle prisstigninger.

 

Betalingsbetingelser:

Depositum dækkende 3 rater (7 900,-) betales ved optagelse, derefter 15 månedlige rater.

Betaling forud hver den 1. i måneden. De sidste to måneder i uddannelsesforløbet dækkes af depositum. 

Den praktiske del betales i 3 rater på hver 3 750,- i midten af hvert semester 1/4, 1/10 og 1/4.

Konto: Den Jyske Sparekasse 7392 6580968463

Depositum går tabt, hvis uddannelsesforløb afbrydes -uanset om det helt afbrydes eller der skiftes hold. Starter den studerende op på nyt hold, betales depositum på ny og ovenstående gælder igen. Færdiggøres uddannelsen vil det sidst indbetalte depositum gå til at dække de to sidste afdrag som oprindelig aftalt.

 

Start:

Se opstart for næste hold i boksene til højre.

 

Tilmeldingsfrist:

Frist for tilmelding på uddannelsen til professionel examineret hundeadfærdsinstruktør er som udgangspunkt 30 dage inden uddannelsesstart -send din tilmelding selv om tilmeldingsfristen er overskredet, der kan være plads på holdet efter fristen.

HUSK AT SENDE EN MAIL MED BESKED OM, AT DU HAR AFSENDT DIT TILMELDINGSSKEMA TIL info@rieravn.dk

Du er sikret en plads på holdet, når vi modtager din tilmelding, og du hører fra os ca. 1 måned inden uddannnelsesstart, hvor semesterplan og optagelsesbrev sendes ud.

Efter indbetalt depositum fremsendes bogmateriale.

Såfremt, du er i tvivl om, din tilmelding er modtaget, kan vi kontaktes på ovenstående mail eller på telefon 75575717 tirsdag - fredag.

Uddannelsen til examineret hundeadfærdsinstruktør er adgangsgivende til overbygningen til examineret hundeadfærdsspecialist såfremt uddannelsesstedet finder ansøgeren egnet til overbygningen. 

 

Der tages forbehold for ændringer og trykfejl.

Instruktør Hold INPE 18-januar 2018

Undervisning:

Teoretisk undervisning ca. 1 onsdag i måneden 9.30-16.30 i 18 mdr fordelt på 3 semestre á 6 mdr.

Praktisk undervisning hver lørdag formiddag eller torsdag eftermiddag/aften i perioden primo marts til ultimo oktober -juli og december er undervisningsfrie. Dispensation kan gives ved lang rejsetid.

Dertil kommer obligatoriske og frivillige weekendkurser -dog max. 1 pr. semester.

 

Semester 1   17/1-23/6 2018

 • 17/1 2018
 • 31/1 2018
 • 21/2 2018
 • 7/3 2018
 • 4/4 2018
 • 18/4 2018
 • 23/5 2018
 • 6/6 2018
 • 14/6 2018 (Torsdag 9.30-12.30) PRØVEDAG

Semester 2   15/8-30/11 2018

 • 15/8 2018
 • 29/8 2018
 • 19/9 2018
 • 3/10 2018
 • 24/10 2018
 • 7/11 2018
 • 21/11 2018
 • 22/11 2018 (Torsdag 9.30-12.30) PRØVEDAG

Semester 3   

 • 9/1 2019
 • 30/1 2019
 • 27/2 2019
 • 13/3 2019
 • 27/3 2019
 • 10/4 2019
 • 8/5 2019
 • 22/5 2019
 • 12/6 2019
 • 20/6 2019 (Torsdag 9.30-12.30) PRØVEDAG

Hold INPE 18 starter undervisning onsdag 17/1 2018 kl. 9.30.

Klik her for tilmeldingsskema

 

 -ret til ændringer forbeholdes.

 

 

Instruktør Hold INPE 18.2 - august 2018 og INPE 19 -januar 2019

Undervisning INPE 18.2 august 2018:

Teoretisk undervisning ca. 1 1/2 tirsdag, onsdag eller torsdag i måneden 9.30-16.30 i 18 mdr. fordelt på 3 semestre á 6 mdr.

Praktisk undervisning hver lørdag formiddag eller onsdag eftermiddag i perioden ultimo februar til primo november -juli og december er undervisnings- og træningsfrie. Dispensation kan gives ved lang rejsetid.

Dertil kan komme obligatoriske og frivillige weekendkurser -dog max. 1 pr. semester.

Semester 1   14/8-22/11 2018

 • 21/8 2018 eller 22/8 Tirsdag eller onsdag
 • 30/8 2018 Torsdag
 • 27/9 2018 Torsdag
 • 4/10 2018 Torsdag
 • 31/10 2018 Onsdag
 • 8/11 2018 Torsdag
 • 15/11 2018 Torsdag
 • 22/11 2018 PRØVEDAG Torsdag

Semester 2   17/1-22/6 2019

 • 17/1 2019 Torsdag
 • 24/1 2019 Torsdag
 • 28/2 2019 Torsdag
 • 14/3 2019 Torsdag
 • 28/3 2019 Torsdag
 • 11/4 2019 Torsdag
 • 9/5 2019 Torsdag
 • 23/5 2019 Torsdag
 • 6/6 2019 Torsdag
 • 20/6 2019 Torsdag
 • 18/6 2019 PRØVEDAG Tirsdag

Semester 3   14/8-21/11 2019

 • 21/8 2019 Onsdag
 • 29/8 2019 Torsdag 
 • 3/9 2019 Torsdag 
 • 25/9 2019 Onsdag
 • 10/10 2019 Torsdag
 • 31/10 2019 Torsdag
 • 21/11 2019 Torsdag
 • 28/11 PRØVEDAG Torsdag 

 

Hold INPE 18.2 starter teoretisk undervisning torsdag 23/8 2018 -bemærk træning starter 15/8 2018.

 

Klik her for ansøgningsskema

 

 

-ret til ændringer forbeholdes.